Iloa ja valoa kuva

Hydrokefalia

Hydrokefalia on aivojen nestekierron häiriö. Aivoja ja selkäydintä ympäröivä selkäydinneste kulkeutuu aivokammioista verenkiertoon. Jos nestekierto aivoista estyy, neste kerääntyy aivokammioihin. Aivokammiot laajenevat ja aivopaine nousee. Tätä tilaa kutsutaan hydrokefaliaksi.

Suomessa syntyy vuosittain 60-65 lasta, joilla on aivojen nestekierron häiriö. Hydrokefaliaa esiintyy 85-90 % meningomyeloseele (MMC) lapsista.